/* -------------------------------------------------------------- */ /* -- CSS-Definition der Schriften fuer Links ------------------- */ /* -------------------------------------------------------------- */ a { font-family: Verdana,Arial,Helvetica,Sans Serif; font-size:10pt; font-weight:normal; line-height:16pt; } a.bild { font-family: Verdana,Arial,Helvetica,Sans Serif; font-size:12pt; font-weight:normal; line-height:0pt; } a.klein { font-family: Verdana,Arial,Helvetica,Sans Serif; font-size:8pt; font-weight:normal; line-height:16pt; } a:link, a.klein:link { color:#336699; } a:active, a.klein:active { color:#336699; } a:visited, a.klein:visited { color:#336699; } a:hover, a.klein:hover { background-color:#336699; color:#ebebd6; text-decoration:none; } span.here { font-family: Verdana,Arial,Helvetica,Sans Serif; font-size:10pt; font-weight:normal; color:#222222; line-height:16pt; } span.klein { font-family: Verdana,Arial,Helvetica,Sans Serif; font-size:8pt; font-weight:normal; color:#333333; line-height: 16pt; } h1 { font-family: Arial,Helvetica,Sans Serif; font-size:12pt; color:#444444; line-height: 20pt; } p,br,blockquote,ul,li,span.text { font-family: Verdana,Arial,Helvetica,Sans Serif; font-size:10pt; font-weight:normal; color:#333333; line-height: 16pt; } b,strong { font-family: Verdana,Arial,Helvetica,Sans Serif; font-size:10pt; font-weight:bold; color:#333333; line-height: 16pt; } .formtext { font-family: Verdana,Arial,Helvetica,Sans Serif; font-size:8pt; color:#000000; } .submittext { font-family: Verdana,Arial,Helvetica,Sans Serif; font-size:8pt; color:#000000; } body{ scrollbar-arrow-color: #FF8000;/*Zeigerfarbe*/ scrollbar-3dlight-color: #FFF7DE;/*untereschicht vom schatten halb*/ scrollbar-highlight-color: #808080;/*schatten hälfte Grün*/ scrollbar-face-color: #FFF7DE;/*Oberfläche orage*/ scrollbar-shadow-color: #FFF7DE;/*Obere Schiocht andere hälfte vom Schatten*/ scrollbar-darkshadow-color: #808080;/*Schatten die adere hälfte blau */ scrollbar-track-color: #FFF7DE;/*Farbe unergrund#E8E8D0*/ }